سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال الدین قرنجیگ – گروه رنگ دانشکده مهندسی پلیمر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،است
محمد دودانگه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،دانشجوی کا
رضا پر کهن – دانشکده فنی تربیت دبیر دخترانه شریعتی تهران،کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مهمترین مصارف الیاف پشم،تولید نخ های قالی بافی می باشد.از این رو در طرح ماده رنگزای موجود در گیاه وسمه استخراج و الیاف پشمی به وسیله این رنگزا،رنگزی گردید.این مقاله در ابتدا بهترین روش استخراج مولکول های ماده رنگزای موجود در وسمه را معرفی نمود وسپس به بحث پیرامون رنگرزی الیاف پشم با این رنگزا می پردازد.در این راستا چهار روش مهم جهت رنگرزی با این ماده رنگزا معرفی و با هم مقایسه شدند.برای تعیین بهترین شرایط رنگرزی پارامترهایی چون،اثر ph محیط،دمای محلول رنگرزی،مقدار هیدروسولفیت سدیم مصرفی و زمان رنگرزی بررسی شدند.بررسی های اسپکتروفتومتری و مقادیر k/s کالاهای رنگرزی شده به روش های مختلف نشان داد که اگر ماده قلیایی مورد استفاده در رنگرزی،کربنات سدیم(ph=8)و میزان هیدرو سولفیت سدیم مصرفی،یک گرم برای رنگرزی ده گرم الیاف پشم با L:R=50:1 بوده و عملیات رنگرزی نیر در دمای ۵۰C به مدت ۶۰ دقیقه صورت بگیرد و در نهایت کالای رنگرزی شده در مجاورت هوا اکسید شود،بهترین نتیجه رنگرزی حاصل خواهد شد.در ادامه ثبات های رنگی کالاهای پشمی رنگرزی شده با شرایط بهینه اندازه گیری شده است.نتایج نشان دادند که کالاهای رنگرزی شده دارای ثبات شستشویی عالی،ثبات نوری،کلرینه کردن و سایشی خوبی می باشند.