سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا نعمت اله ثانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

چکیده:

سرو لاوسون از گیاهان زینتی ارزشمند با کاربرد های گوناگون می باشد. به منظور استفاده بیشتر از این گیاه زینتی و کاهش ضایعات آن، برگ های هرس شده گیاه جمع آوری گردید تا پس از استخراج عصاره، تاثیر آن بر خصوصیات جوانه زنی گیاهان داروئی مختلف از جمله شوید و اسفرزه طی تحقیقی در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی گردد. از ترکیبات حاوی سطوح ۰، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ درصد عصاره برگ سرو لاوسون در ۳ تکرار در شرایط آزمایشگاهی برای این منظور استفاده شد و نتایج توسط آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس نتایج در هر ۲ گونه گیاهی بذوری که تحت تاثیر تیمار حاوی ۳۰ درصد غلظت عصاره سرو لاوسون قرار گرفته بودند بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشته و در این رابطه اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد آزمون دانکن در بین تیمارها وجود داشت، به نحوی که اثر مثبت کاربرد عصاره سرو لاوسون بر جوانه زنی شوید و اسفرزه مشهود بود و با افزایش غلظت عصاره سرو لاوسون شاخص های جوانهزنی مورد نظر بهبود یافت.