سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو قادری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ال
بهروز راعی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله بهینه سازی شرایط تولید پروتئین تک یاخته SCP) ا ز متانول مورد بررسی قرار گرفته است . این فرآورده جایگزین خوبی برای پودر ماهی در خوراک دام و طیور می باش.دSCHر خلاف نام آن پروتئین خالص نیست و ازM.O های مختلف تک سلول یا چند سلول که شامل باکتریها، مخمر ها، قارچ های رشته ای و جلبک ها است به دست می آید SCP به علت دارا بودن مقدار زیاد پروتئین، ویتامین، چربی و حضور ترکیب کاملی از تمام اسیدهای آمینه ضروری از ارزش غذایی بالایی برخوردار است.با توجه به کمبود پروتئین و محدود بودن امکانات طبیعی برای تولید آن به کارگیری میکروراگانیسم ها که از مواد خام ارزان و فراوان تکثیر می گردند حائز اهمیت اس . تبرای تولیدSCPدر دست داشتنM.C مناسب (با سرعت رشد و پروتئین بالا )و همچنین داشتن بهترین شرایط رشد آن در حالت مداوم برای به دست آوردن حداکثر بازدهی، در درجه اول اهمیت قرار دار . د بررسی ها نشان داده است که بهترین دما جهت رشد مناسب ۳۷می باشد به طوری که با افزایش دما بازدهی به شدت کاهش می یاب . د میزانpH نیز بین ۵ تا ۷ مطلوب است، همچنین سرعت هوادهی به میزان یک لیتر در هر لیتر محیط کشت در دقیقه مطلوب خواهد بو.د