سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر میرزایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
مصطفی فیضی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
فلورا شایق – پژوهشگاه صنعت نفت، بخش تبدیل گاز

چکیده:

کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی کبالت – منگنز به روش همرسوبی تهیه شده بودندبه منظور تبدیل گاز سنتز به اولفین های سبک مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر شرایط تهیه کاتالیزور مانند ساپورت و مقادیر مختلف از ساپورت بهینه و تقویت کننده های مختلف بر فعالیت کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتاج به دست امده کاتالیزور با درصد مولی %۵۰Co-%50 Mn که به مدت ۰/۵ ساعت عمر دهی شده به عنوان کاتالیزور بهینه انتخاب گردید. دمای ۲۶۰ درجه سانتی گراد و نسبت H2/CO=2/1 و فشار ۳ بار به عنوان شرایط عملیاتی بهینه انتخاب گردید.