سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن رحیمی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
کاظم مهانپور –

چکیده:

حذف آلودگی های رنگی در پساب صنایع نساجی از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. . در این تحقیق با استفاده از روش نوین فرآیند اکسایش پیشرفتهتجزیه و با استفاده از (AO52) آلاینده رنگی اسید اورانژ ۲۱ ،(AOP)، pH= تسریع گردید. شرایط عملیاتی در ۵ CuFe2O4 /Bentonit کاتالیست۲۰ بهینه c° و دمای H2O 4 = غلظت ۲ ml/l(Solution) ، Ccat=200mg/lگردید.