سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد قوچان
سمانه اسمعیلی دیزکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

آزادیرکتین به عنوان عامل ضد مالاریا و ضد سرطان معرفی شده و بدلیل خاصیت حشره کشی و دارویی مورد توجه محققین قرارگرفته است گیاه چریش منبع اصلی این ماده معرفی گردیده است جایگاه اصلی این گیاه کشور هند م یباشد و از آن به عنوان داروخانه گیاهی نامبرده شده است اکثر بخشهای گیاهی درخت چریش دارا ی ترکیباتی با مصارف ضدعفونی کنده ضد ویروسی ضد تب ضد سرطان و حشره کش می باشد. بهینه سازی فرایند استخراج متداول آزادیرکتین با استفاده از طرح مرکب مرکزی و متدولوژی رویه ی سطح پاسخ دراین پژوهش از طرح مرکب مرکزی به منظور بررسی تاثیر همزمان نسبت متانول به ماده جامد V/W 5-15 زمان ۸-۱۶ ساعت و نسبت دی کلرومتان به ماده جامد V/W 10-16 برراندمان استخراج آزادیرکتین از مغز دانه چریش بهره گرفته شد. روش سطح پاسخ جهت یافتن حالت بهینه برهمکنش فاکتورها و برآورد بهترین شرایط فرایند با حداقل تعداد آزمایش قابل اجراست جهت تعیین میزان آزادیرکتین از روش استخراج مرحله ای به کمک حلال استفاده شد و میزان جذب به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید.