سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین معینی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسی شرکت ملی
میثم فرنام – کارشناس ارشد مهندسی فرایند، رییس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
ناهید رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، ترمو سنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این مقاله شبکه مبدل های حرارتی بین جریان C 3+ از واحد جداسازی برش های ۳+, C 4+ C و جریان متان از واحد بازگرمایش درالفین پتروشیمی امیر کبیر با استفاده از فن آوری پینچ در مبدلهای حرارتی به کمک محاسبات دستی و نرم افزاری، با استفاده از نرم افزارAspen HX Net 7.2 بهینه سازی شده است. در این فرایند با افزودن یک دستگاه انتقال حرارت مقدار ۱۹۰۰۱۹۲ کیلوژول در ساعت انرژی که در حال حاضر هدر می رود به سیستم باز میگردد. مزایای استفاده از فن آوری پینچ بین این دو جریان سبب می شود دبی جرمی بخار سوپرهیت هیتر E-6111 با جریان متان از واحد بازگرمایش به مقدار ۳۰۰ کیلوگرم بر ساعت و دبی جرمی آب خنک ساز کولرE-4013 با جریان C 3+ از واحد جداسازی برش های ,C 4+ C 3+ به میزان ۳۰۳۰۶ کیلوگرم بر ساعت کاهش یابد. همچنین با استفاده از مبدل حرارتی مذکور سطح هیتر E-611 بمیزان ۱۰ متر مربع یعنی ۳۰ درصد سطح کل و سطح تبادل حرارت کولر E-4013 بمیزان ۴۱۴ متر مربع یعنی ۲۴ درصد از سطح کل کاهش می یابد. نیز با استفاده از مبدل حرارتی بین این دو جریان فرآیندی در صورت بروز هر مشکلی در هیتر و کولر، دیگر ناچار به توقف عملیات نیستیم بلکه می توان عملیات را بکمک مبدل حرارتی مذکور با حداقل ظرفیت واحد ادامه داد تا مشکل هیتر و کولر برطرف شود.