سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم فرنام – کارشناس ارشد مهندسی فرآیند، رییس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسین معینی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسی شرکت ملی
شهرام افراز – دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این مقاله شبکه مبدل های حرارتی واحد بخارسازی Process Steam Systam)) پتروشیمی امیر کبیر برای چهارجریان فرایندی واحد، به کمک آنالیز پینچ در مبدل های حرارتی با محاسبات دستی و نرم افزاری، با استفاده از نرم افزارAspen HX Net 7.2 بهینه سازی شده است. در این فرایند با افزودن دو مبدل حرارتی مقدار ۲۸۳۱۳۵۱ کیلوژول انرژی در هر ساعت که در حال حاضر هدر می رود، به سیستم باز میگردد. مزایای استفاده از فن آوری پینچ در این واحد سبب می شود سطح انتقال حرارت مبدل E-2416 به علت استفاده از مبدل حراتی قبل از آن به میزان ۸/۷۱ متر مربع کاهش می یابد و به میزان ۱۲۶۴۵۷۵ کیلوژول انرژی در هر ساعت در این مبدل حرارتی به سیستم باز گردد که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر میشود. بعد از مبدل حرارتی طراحی شده بکمک آنالیز پینچ در ورودی جریان ۲۰-۲۴ می گردد و در نتیجه دبی جرمی آب خنک کننده کولرE-2413 کاهش چشمگیری می یابد. با استفاده از مبدل حرارتی روی جریان ۱-۲۴ جهت گرم کردن Wash Water به میزان ۱۵۶۶۷۷۶ کیلوژول انرژی در هر ساعت به سیستم باز می گردد که این خود سبب کاهش بار حرارتی هیتر E-2415 شده و در نتیجه دبی جرمی استیم مصرفی جهت گرمایش کاهش می یابد. با تبادل حرارت در دو مبدل حرارتی طراحی شده و کاهش دمای آب پروسسِ دور ریز سیستم بخار سازی از ۱۷۰ درجه سانتیگراد به ۸۳ درجه سانتیگراد و نیز کاهش چشمگیر آب C.W مصرفی در کولر E-2413، از مشکلات همرینگ در کولر مزبور بعلت گرادیان دمای بالا و فلوی زیاد آب جلوگیری به عمل می آید. با طراحی این دو مبدل بکمک آنالیز پینچ و استفاده آن در واحد عملیاتی سیستم استیم سازی؛ با خروج دبی آب مورد نیاز از این سیستم در کولر E-2413، دیگر نیاز به باز کردن درین پمپهای P-2372 A,B و تخلیه آب دور ریز با دمای بالا و آسیب جدی به لوله های P.V.C زیرزمینی نمی باشد. همچنین نیاز به باز کردن درین برج T-2401 جهت دور ریز آب پروسس سیستم و خطرات ناایمن آن خروج بخار آب در فشار بالا و سر و صدای بسیار آن نمی باشد و این مشکلات فرایندی بکمک تکنولوژی پینچ و بدون تغییر در اصل فرایند حل خواهند شد.