سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم فرنام – کارشناس ارشد مهندسی فرایند، رییس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
حسین معینی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، کارشناس ارشد امور مطالعات مهندسی شرکت ملی
ناهید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- ترمو سنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این مقاله شبکه مبدلهای حرارتی واحد تصفیه اتان MEA Unit)) پتروشیمی امیر کبیر جهت چهار جریان فرایندی اصلی واحد با استفاده از فن آوری پینچ در مبدلهای حرارتی به کمک محاسبات دستی و نرم افزاری، با استفاده ازنرم افزارAspen HX Net 7.2 بهینه سازی شده است. در این فرایند با افزودن سه دستگاه انتقال حرارت مقدار kj/hr 2673791 انرژی که در حال حاضر هدر میرود، به سیستم باز میگردد. مزایای استفاده از فن آوری پینچ در این واحد سبب می شود در هر ساعت ۲۹۱۶۱ کیلوگرم گاز اتان تصفیه شده با ظرفیت گرمایی kj/kg.c 11/2 درخروجی برج جذب تا ۱۰ درجه سانتیگراد گرمتر شده و بار حرارتی پیش گرمکن اتان به مقدار ۶۱۵۳۰۰ کیلوژول بر کیلوگرم کاهش یابد. همچنین با استفاده از مبدل حرارتی در خروجی برج دفع از انرژی گازهای خروجی برج دفع جهت گرم کردن MEA خروجی برج T-2001 به میزان ۷۹۸۶۷ کیلوژول بر کیلوگرم استفاده شده است که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر بعد ازآن شده و در نتیجه دبی جرمی آب خنک کننده کولر کاهش می یابد.