سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل غیاسوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علیرضا فضلعلی – دانشیار دانشگاه اراک
مهدی علیاری شوره دلی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
طیبه سادات غیاثی – کارشناسی ارشد

چکیده:

مبدلهای حرارتی نقش مهمی را درکاهش مصرف انرژی دارند به همین دلیل بهره برداری ازشبکه مبدلهای حرارتی HEN همواره از مسائلی بوده است که بهینه کردن توابع هدف درآنها مدنظر بودهاست از این جهت توانایی شبکه های مبدل حرارتی درپذیرش ارایشهای دمایی گوناگون و تاثیر این آرایشها بربار مبدل ها منجر به ایجاد آرایشهای متفاوتی ازسطوح انتقال حرارت مبدلهای جدید و میزان انرژی مصرفی می شود تاثیر مستقیم این ارایش ها برهزینه کل سرمایه گذاری سالیانه ایده بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی با تغییر بارمبدلها را درذهن ایجاد می کند به همین دلیل کاربرد الگوریتم های تکاملی دربهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی مورد توجه بسیاری از محققین قرارگرفته است ازروشهای نوین دراین دسته الگوریتم بهینه سازی مبتنی بررفتار گربه ها است که دردو ح الت مدلسازی می شود و بهعنوان حالت جستجو و حالت ردیابی میتوان از این الگوریتم استفاده کرد.