سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده کیخا – گروه علوم کامپیوتر،دانشکده ریاضی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدا
حیات خوبی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
حسن رضایی – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر ،دانشکده ریاضی،دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

دراین مقاله قصد داریم با ترکیب روش تکامل تفاضلی با درخت مدل خطی محلی تعداد نرونهای مدل اصلی را برای رسیدن به خطای مشخصی کاهش دهیم و ساختار درخت مدل خطی محلی را بهینه کنیم در واقع با استفاده از توانایی سیستمهای عصبی – فازی و روشهای تکاملی سیستم همه منظوره ای با حجم محاسبات کم و زمان اجرای پایین جهت تخمین توابع معرفی کرده سپس کارایی آن را با الگوریتم اصلی مقایسه می کنیم نتایج نشان میدهد سیستم معرفی شده دارای کارایی مناسب تری نسبت به الگوریتم اصلی وروشهای قبلی است