سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی –
شاهین رفیعی –
سیدمحمدتقی غریب زاهدی –

چکیده:

خشک کردن یکی از روشهای متداول جهت افزایش ماندگاری مواد غذایی به شمار می رود دراین تحقیق بهینه سازی شاخصهای فرایند خشک کردن گیاه اسطوخودوس به منظوردستیابی به بالاترین بازده اقتصادی و کمترین میزان مصرف انرژی مورد نیاز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد مدل شبکه عصبی با ساختار ۳ نرون درلایه ورودی شامل دما سرعت هوا و زمان خشک شدن و ۱۵ نرون برای لایه میانی از کارایی بالایی جهت برآورد مطلوب داده های خروجی برخوردار است R2=0/998-0/999 بیشترین مطلوبیت ۰/۵۲ هنگامی امکان پذیر می گردد که دمای هوا سرعت هوا و زمان خشک شدن به ترتیب معادل ۴۶/۸درجه سانتی گراد ۰/۷۲۶ متر برثانیه و ۰/۲۴ ساعت باشد دراین شرایط بهینه محتوای رطوبتی معادل ۰/۳۲ نرخ خشک شدن ۰/۲۹ بازده انرژی ۰/۶۷ و بازده اکسرژی ۰/۸۰ تعیین گردید.