سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد بروشکی – دانشیار دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
علی قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سیکل میکروتوربین با بازیافت از لحاظ هزینه اقتصادی، مصرف انرژی و هزینه آلایندههای محیط زیست، جهت دست یابی همزمان به حداقل هزینه تولید یک کیلووات ساعت برق، ماکزیمم بازده قانون اول و دوم ترمودینامیکی سیکل استفاده شده است. این پارامترها توسط یک شبیه سازی از سیکل محاسبه میشوند، سپس این مقادیر، توسط یک برنامه بهینه سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه، برای رسیدن به مقادیر اکسترمم بهینه میشوند. کار خروجی مدل ۱۹ کیلووات است که نسبت به مدل / بهینه انجام گرفته برابر با ۰۳ آزمایشگاهی کیتسون دارای خطای % ۲۵ و نسبت به مدل آقای احیایی دارای خطای % ۲۹ است