سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران مبینی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کورش جواهرده – استادیار دانشگاه گیلان
قربانعلی قهرمانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

امروزه استفاده از نیروگاههای سیکل ترکیبی برای تولید انرژی الکتریکی به دلیل بزرگ بودن بازده حرارتی آن درمقایسه با سیکلهای گازی و مصرف بهینه سوخت و همچنین زمان راه اندازی کوتاه د رمقایسه با سیکلهای بخار مورد توجه قرارگرفته است دراین تحقیق سیکل ترکیبی توربین گاز با هوای تحتانی که از دو سیکل توربین گاز تشکیل شده به منظور بهینه سازی مورد تحلیل ترمودینامیکی براساس مفهوم اگزرژی قرار گرفته است . هدف بدست اوردن مقادیر بهینه سه پارامتر مهم یعنی نسبت دبی جرمی هوای سیکل تحتانی به سیکل فوقانی نسبت فشار کمپرسور سیکل تحتانی و نسبت فشار کمپرسور سیکل فوقانی است بهینه سازی براساس یافتن مقادیر بیشینه بازده بازده حرارتی و بازده قانون دوم سیکل ترکیبی و مقدار کمینه اتلاف اگزرژی کل سیکل انجام شده است. بدین منظور برنامه کامپیوتر به زبان matlab نوشته شده است که توسط آن بازگشت ناپذیری راندمان قانون دوم راندمان حرارتی و سایر مقادیر مورد نیاز محاسبه شده و نمودارهای مربوطه رسم می شوند مقادیر بهینه سه پارامتر فوق به ترتیب برابر ند با ۴٫۳، ۰٫۲، ۱و۲۱