سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش قادری – عضئ هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر ؛ کرمان
فهیمه جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
خاطره امیر خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد محمد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سال های اخیر با توجه به سیاست کلی کشور و وزارت کشاورزی ، سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح کشور به جامعه کشاورزی شناسانده و ترویج داده شده است . هم اکنون با توجه به نیاز مبرم بخش کشاورزی در استفاده بهینه از منابع آب موجود این سیستم ها کارایی خود را به خوبی به اثبات رسانیده است . اما چنانچه اصول و مبانی علمی در طراحی و اجرای این سیستم ها رعایت نشود نه تنها مفید نخواهند بود بلکه موجب هدر رفتن سرمایه نیز می شوند . در شرایط کنونی استفاده از مدل های کامپیوتری به منظور شبیه سازی هیدرولیکی جریان در شبکه های توزیع اب گسترش قابل توجهی یافته و نقش موثری را در ارزیابی و مدیریت شبکه های آبرسانی و تصمیمات اتی برای این سیستم ها ایفا می کنند . در این تحقیق سیستم آبیاری تحت فشار به وسعت ۱۵ هکتار در دشت شهرستان میناب استان هرمزگان با استفاده از نرم افزار EPANET شبیه سازی گردید . به منظور رسیدن به شرایط ایده ال هیدرولیکی می توان قطر لوله ها را با توجه به فشار مورد نیاز هر شاخه بهینه شود . مقایسه هزینه نهایی طرح قبل و بعداز شبیه سازی هیدرولیکی و بهینه کردن قطر لوله ها در این شبکه نشان داد که هزینه ها ۲۵/۵ درصد نسبت به حالت اولیه کاهش یافت.