سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن_مکانیک سنگ،دانشکده معدن_متالوژی،دانشگاه
پرویز معارف وند – استادیار،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

انتخاب سیستم نگهداری مناسب جهت پایداری سازه های زیرزمینی و کاربری آنها از مهمترین عوامل تاثیر گذاردراجرای موفق یک پروژه می باشد ازطرفی مهندسان بارها با موقعیت هایی برخورد کرده اند که باید از میان آنها گزینه های موجود گزینه مناسب را انتخاب کنند گزینه مناسب می تواند توسط تجربیات مهندسان با توجه به قوانین موجود انتخاب شود با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره میتوان با درجه اطمینان بالاتری گزینهمناسب را انتخاب کرد فرایند شباهت به گزینه ایده آل فازی می تواند دراین زمینه کارگشا باشد هدف ازاین مقاله ارایه یک سیستم نگهداری بهینه با توجه به معیارهای موثر درانتخاب سیستم نگهداری تونل ۱۲ معدن زغال سنگ همکار با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل فازی است که درنهایت بتوان یک سیستم نگهداری که هم ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه و هم ایمنی لازم را تامین کند بدین منظور شش معیار شامل هزینه ضریب اطمینان جابجایی کارایی مدت زمان نصب سیستم نگهداری و قابلیت مکانیزاسیون درنظر گرفته شدها ند.