سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
ناصر مهرشاد – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای طراحی سیستم زمین به کمک الگوریتم رقابت استعماری ارائه شده است دراین جا ما میخواهیم سیستمی طراحی کنیم که علاوه بر ایمنی طبق استاندارد از نظر هزینه نیز بهینه باشد یک سیستم زمین ایمن سیستمی است که مسیری برای جاری شدن جریانهای الکتریکی به زمین تحت شرایط نرمال یا فالت ایجاد کند بدون اینکه سیستم از محدوده های مجاز کاری تجهیزات خارج شود و یا باعث ایجاد توقف در روند کاری شود و همچنین ایمنی افراد در مجاورت تجهیزات الکتریکی برآورده شود در این مقاله بهینه سازی سیستم زمین را با درنظر گرفتن هادیهای افقی زمین انجام میدهیم چرا که در بسیاری از پست ها سیستم زمین تنها با هادیهای افقی کفایت می کند اما در پست هایی که احتمال وقوع جریانهای فالت بالاتر وجود داشته باشد استفاده از الکترودهای زمین علاوه برشبکه زمین موثر است