سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس علی آبادی – شرکت مپنا
محمدعلی تیشه وری – دانشگاه مالک اشتر
صالح خسروی – شرکت بهپویان

چکیده:

با توجه به روند سریع گسترش واحدهای نمک زدایی به روش تراکم بخار تقطیر چند مرحله ای ۱ و از طرفی مصرف انرژی بالای این واحدها که به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در تعیین هزینه تمام شده آب تولیدی در این واحدها م ی باشد، در این مقاله این سیستم شیرین سازی مورد بررسی قرار گرفته و الگوریتمی جهت بهینه سازی آن با توجه به پارامترهای تعداد افکت ها، دمای افکت اول، دمای افکت نهایی و محل ترموکمپرسور ارائه شده است. مدل شبیه سازی حالت پایدار این سیستم شیرین سازی به روش الگوریتم مذکور در نرم افزار فرترن نوشته شده و اعتبار آن در مقایسه نتایج با نتایج واحدهای موجود سنجیده شده است. طبق نتایج به دست آمده، نسبت تبدیل به دست آمده از مدل با مقدار واقعی به میزان ۳ درصد اختلاف داشته که با توجه به ساده سازیهای صورت گرفته قابل قبول می باشد. در این مقاله طبق نتایج به دست آمده برای یک سیستم با سه افکت و دمای افکت اول و آخر به ترتیب برابر با ۶۰٫۸ و ۴۲٫۸ درجه سانتی گراد، بهترین مکان برای قرارگیری مکش ترموکمپرسور، افکت دوم می باشد.