سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شهاب شفائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، امیدیه، ایران
امین احمدپور – پژوهنده گروه فناوریهای نوین،شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و ف

چکیده:

افزایش روز افزون قیمت سوخت، کاهش منابع سوخت فسیلی و لزوم کنترل آلودگی محیط زیست اهمیت بازیافت بهینه انرژی حرارتی و جلوگیری از اتلاف آن را در صنایع مختلف، نشان می دهد.امروزه مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از شاخصهایعمده در ارزیابی توسعه یافتگی جوامع،مطرح گردیده است. شدت بالای مصرف انرژی در فرآیندهای شیمیایی، باعث افزایش هزینه های تولید و کاربردی و نیز کاهش راندمان استحصال مواد در محصولات صنعتی می گردد.افزایش راندمان مصرف انرژیو کاهش اتلافها با طراحی سیستمهای بهینه بازیابی حرارت تحقق می یابد که بهترین روش برای طراحی سیستمهای بازیافتحرارت کارا، تکنولوژی پینچ می باشد.در این مقاله چگونگی بهبود بازیافت بهینه انرژی حرارتی و کاهش اتلاف آن در فرایند تولید تری اکسید گوگرد واحدهای اسید سولفوریک میهن زاج و صنایع پتروشیمی بررسی شده است. برای این منظور، پس ازشرح فرآیند تولید اسید سولفوریک در صنایع پتروشیمی، شبکه مبدلهای حرارتی موجود در واحد اسید سولفوریک یکی ازمجتمع های پتروشیمی کشور، با استفاده از ابزارهای تکنولوژی پینچ و تحلیل جریان اکسرژی پیشنهاد شده است. اصلاح شبکه مبدلها باعث شد، با ۱۹ ٪ افزایش در سطح تبادل حرارت، اتلاف اکسرژی ۳۳ ٪ کاهش یافته و امکان تولید ۸۰۵۴ کیلو وات برقفراهم گردد.تولید این میزان توان الکتریکی با استفاده از بازیافت حرارتهای واکنش تولید تری اکسید گوگرد، موجب شد تا از انتشار بیش از ۱۴۶۲۵ تن ترکیبات کربن و ۸۴ تن اکسیدهای ازت در سال جلوگیری شود