سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود شفیعی – دانشگاه تربیت مدرس
امین یزدخواستی –
علی سلماس نیا –

چکیده:

توجه صرف به تولید کننده یا خریدار اگرچه درمدتی کوتاه شرایط هریک را بهبود میدهد اما چون این دو ارتباط با هم هستند بهینگی منافع دردرازمدت را تضمین نمی کند ارایهمدلی که بطور همزمان هزینه های تولید کننده و خریدار را درنظر بگیرد مطلوبیت بالاتری را برای هر دو خواهد داشت دراین مقاله هدف آن است که با ایجاد تعادل بین هزینه های تولید کننده و خریدار طول بهینه وارانتی فاصله بهینه بین دو تعمیر پیشگیرانه متوالی و سطح بهینه تعمیر پیشگیرانه تعیین گردد همچنین به منظور ارزیابی مدل ارایه شده مثالهای متعددی ارایه می شود و برای بررسی تاثیر پارامترهای مساله برجواب بهینه تحلیل حساسیت کاملی انجام گرفته است با توجه به پیچیدگی های موجوددرحل مدل الگوریتم فراابتکاری حرکت دسته جمعی ذرات درحل مثالهای عددی استفاده شده است.