سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی ، دانشگاه عل
علی تاجدین – عضو هیئت علمی و مدیرگروه دانشگاه علوم و فنون مازندران
وجیهه قنبری مصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی ، دانشگاه علو

چکیده:

وظیفه ی مدیریت، برنامه ریزی، اجرا و کنترل در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است.در این راستا برای واحدهای تولیدی مهمترین برنامه ریزی، تعیین سطح بهینه ی تولید محصولات است، به نحوی که بیشترین درآمد و به طبع آن بیشترین سوددهی را برای شرکت به ارمغان آورد. پویایی حاکم بر محیط تجاری واحد های تولیدی و تعدد عوامل موثر بر عملکرد آنها ، بر لزوم پرداختن به برنامه ریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت افزوده است . در این میان برنامه ریزی تولید در شرکت های تولیدی از مهمترین ابزار های موفقیت محسوب می شود. در این مقاله ، برنامه ریزی تولید در شرکت بابل ماشین به منظور تعیین سطح بهینه ی تولید با استفاده از روش برنامه ریزی خطی صورت گرفته است. نتایج حاصل از حل مدل مذکور ، در برآورده ساختن استراتژی های برنامه ریزی تولید میان مدت در شرکت مذکور مؤثر خواهد بود.