سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محدثه اصغری – پژوهشگر،پژوهش سرای ابن سینا
فاطمه میرزاوند –
نوشین طلایی –
فاطمه سخایی –

چکیده:

در این پژوهش از سبوس برنج بهینه شده با نانوذرات فلزی استفاده شده است پس از آماده سازی گیاه مورد نظر و فراوری شیمیایی آن با نانو‌ذرات آهن، و منیزیم در حضور هیدروژن پراکسید، قابلیت جذب این نمونه نسبت به سرب، اندازه گیری و بررسی شد. ریخت‌شناسی نمونه ها به‌وسیله‌ی ((SEM و تجزیه‌ی عنصری آن ها با روش (EDX) انجام شد. مطالعه‌ی مقدار جذب Pb(II) بر روی نمونه ها، به‌وسیله‌ی دستگاه جذب اتمی (AAS) مورد بررسی قرار گرفت. تصویر SEM مربوط به نمونه های‌ سبوس فراروی شده با هیدروژن‌ پراکسید و منیزیم کلرید شش‌آبه ، هیدروژن پراکسید و آهن کلرید، هیدروژن پراکسید و مخلوط نمک های فلزی منیزیم کلرید و آهن کلرید به نسبت (۱:۱) نشان داد اندازه‌ی ذرات نشانده ‌شده روی بافت‌های گیاه، کم‌تر از ۵۰ نانومتر است و این ذرات به‌صورت یکنواخت روی سطح گیاه نشسته‌اند. طیف EDX بیانگر وجود Mg در نمونه است. فرآوری سبوس با نمک ها راندمان جذب را به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد. و با گذشت زمان درصد حذف افزایش یافت به گونه ایی که در زمان ۱۴۰ دقیقه راندمان در محدوده ۱۰۰% حاصل شد.