سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد علمایی – مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی
مهرداد کازرونی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد جعفری – دانشگاه کاررفسنجان

چکیده:

شیوه ی طراحی روش مند به شکل امروزی آن در ده هی آخر قرن بیستم توسط Nam P. Suh در دپارتمان مهندسی مکانیک MITمطرح شده و اساس ریاضی و جوانب طراحی آن به مرور گسترش یافته است. در این شیوه اهداف طراحی و راه رسیدن به آن ها تدوین شده است. با به کارگیری این روش کمیت های اختصاص یافته به پارامترهای مختلف طراحی در قالب اعداد و ارقام امکان انتخاب درست را برای طراح فراهم می آورند. اگرچه دامنه ی کاربرد طراحی روشمند به طراحی مکانیکی محدود نمی شود ولی در این حوزه پژوهش گران تاکنون به اعمال این روش در طراحی محصولات دریایی، تجهیزات جابه جایی مواد و توربوماشین ها پرداخته اند. در این مقاله سامانه پیشرانش ماهواره هایLEO مورد بررسی و کنکاش علمی قرار گرفته و چگونگی انتخاب بهینه با استفاده از متدولوژی طراحی روش مند نشان داده شده است. به این منظور از میان چند نمونه تجاری تراستر، یک سامانه ی پیشرانش سوخت مایع تک مؤلفه ای برای حفظ مدار ماهواره ای سنجشی در مدارLEO انتخاب شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق قابلیت بالای کاربرد شیوه ی طراحی روشمند را در طراحی سامانه ی پیشرانش سوخت مایع به خوبی نشان می دهد