سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا زارعی – استادیاردانشگاه هوایی شهید ستاری، مرکز تحصیلات تکمیلی
فرهاد جاویدراد – دانشیاردانشگاه هوایی شهید ستاری، مرکز تحصیلات تکمیلی
اسماعیل حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ضربه پذیری (میزان جذب انرژی ضربه) سازه زیرین بالگردها از جمله ملاحظات مهم در طراحی سازه اینگونه وسایل پرنده میباشد. ضربهپذیری این قسمت از سازه، در میزان صدمات وارده به سرنشینان وسیله پرنده در هنگام فرود اضطراری اهمیت ویژهای دارد. در این پژوهش، به مهندسی مجدد قسمتی از سازه زیر صندلی خلبان یک نوع بالگرد چند منظوره با ماموریت دریایی به منظور بهبود خواص ضربهپذیری آن پرداخته شده است. سازه در نظر گرفته شده از جنس آلومینیوم بوده و بخشی از مجموعه صندلی خلبان است که در زیر صندلی قرار گرفته و اتصال صندلی خلبان به اعضای اصلی سازه بدنه بالگرد را برقرار میسازد. این قسمت، نقش بسیار مهمی در جذب ضربه در برخورد عمودی بالگرد با زمین یا سطح آب دریا دارد. در این راستا، ضمن شبیهسازی کامپیوتری خرابی در سازه جایگزینی مواد مرکب با مواد فلزی برای این سازه در نظر گرفته شده و تاثیرات آن بر روی ضربه پذیری و وزن مورد بررسی قرار گرفته است. سازه جایگزین از جنس مواد مرکب پلیمری طراحی و ساخته شده و مورد آزمایش عملی قرار گرفته است. نتایج آزمایش خرابی و شبیهسازی کامپیوتری بر روی سازه ساخته شده، نشان داده که این سازه جدید ضمن دارا بودن وزن پایینتر در مقایسه با سازه آلومینیومی، از خواص ضربهپذیری بهتری برخوردار است