سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی پنداشته – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال،
سید محمد سید پور – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل ایران

چکیده:

در این تحقیق یک شکل اصلاح شده از الگوریتم بهینه سازی جامعه پرندگان که در این مطالعه بهینه سازی جامعه پرندگان اصلاح شده (Modified Particle Swarm Optimization (MPSO)) نامیده می شود، ارائه می شود. به منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی چند مثال استاندارد با سیستم خرپایی از مراجع معتبر در نظر گرفته می شوند. متغیرهای طراحی شامل سطح مقطع اعضاء سازه می باشند و وزن کل سازه نیز به عنوان تابع هدف مساله انتخابمی شود. قیود طراحی شامل محدودیت تنش در اعضاء، تغییر مکانهای گره ای و تعدادی قیود هندسی می باشند. نتایج حاصل از مطالعه اخیر و مقایسه آن با نتایج ارائه شده در مراجع مهتبر نشان دهنده کارایی خوب الگوریتم ارائه شده می باشد.