سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز خان محمدی – کارشناسی ارشد سازه،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ارومیه
چنگیز غیرتمند – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ارومیه
سعید تاریوردیلو – دانشیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ارومیه

چکیده:

ایده طرح بهینه سازه ها همواره ذهن مهندسان را به خود معطوف داشته است دراغلب موارد هدف ازطرح بهینه سازه ها کاهش هزینه های مربوط به یک سازه می باشد درتحقیق حاضر مینیمم نمودن وزن سازه های سه بعدی فولادی دراندرکنش با خاک مدنظر است درحالیکه فرکانس های ارتعاشی سازه به مقادیر مشخصی محدود شوندمحدود کردن فرکانسهای سازه درطراحی باعث جلوگیری ازبروز پدیده رزونانس درسازه می بوشد که این عامل گام مناسبی درجهت جلوگیری ازخسارت های احتمالی دراثر زلزله ای با مشخصات موردنظر می باشد لحاظ نمودن تاثیر اندرکنش خاک و سازه نگاه جدیدی است که دراین تحقیق بدان پرداخته شده است جهت انجام عملیات بهینه سازی ازالگوریتم ازدحام ذرات PSO استفاده شده است فضای جستجو دراین تحقیق بصورت پیوسته بوده و متغیرهای طراحی درنظرگرفته شده سطح مقطع اعضای سازه می باشند که درسیکلهای بهینه یابی با یافتن مقادیر مناسب برای آنها وزن سازه کمینه شده است.