سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حدیدی – استادیار گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
چیا فرهمندپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه سازه های خرپایی با توجه به کاربردهای گوناگون آنها بیش از پیش اهمیت پیدا کردهاند. علت استفاده فراوان از این نوع خاص سازهها مزایای آنها شامل مشارکت اغلب اعضای سازه در تقسیم وتوزیع بار، ویژگی مقاوم بودن آنها (به طوریکه فروریختن تعداد محدودی از اعضا لزوماً منجر به فروپاشی سازه نمیشود)، پوشاندن دهانههای بزرگ با حداقل مواد مصرفی، راحتی اجرا وغیره می باشد. از این رو بهینهسازی سازههای خرپایی در پایین آوردن هزینهها می تواند نقش قابل ملاحظه ای را ایفا کند. الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذراتPSO) یکی از جدیدترین الگوریتمهای تکاملی می باشد که در سال ۱۹۹۵ توسطEberhart & Kennedy معرفی شد. این الگوریتم دارای یکسری مزایا میباشد که در مقایسه با سایر الگوریتمها آن را شاخصتر میکند. از جمله این مزایا میتوان به اختیار تعداد کم پارامترهای تنظیمی، استفاده مفید از حافظه مورد نیاز و سرعت همگرایی مناسب نام برد. با توجه به اینکه الگوریتم اصلیPSO سریعاً به مینیممهای محلی همگرا میشود برای رسیدن به مینیمم کلی در این مقاله الگوریتمPSO با مکانیسم های مختلف تقویت شده و برای بهینه سازی خرپاها بکار رفته است. نتایج حاصل از بهینه سازی سازههای خرپایی توسط الگوریتم پیشنهادی هم از نظر سرعت همگرایی و هم از نظر کیفیت جوابها به مراتب بهتر از الگوریتم اصلیPSO و الگوریتمهای دیگر مورد استفاده در این زمینه تحقیقاتی میباشد.