سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید قلی زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
حامد براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم ترکیبی فراکاوشی برای بهینه سازی سازه های خرپایی ارایه شده است الگوریتم پیشنهادی براساس روشهای بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی هارمونی پایه ریزی شده و قیود طراحی مساله با استفاده ازمکانیزم بازگشتی درنظر گرفته شده است طراحی ۲سازه خرپایی فضایی با به کارگیری الگوریتم حاضر بررسی شده و نتایج با روش گزارش شده درمقالات مقایسه شده اند نتایج بدست آمده نشان میدهد که الگوریتم حاضر دارای دقت و سرعت بالایی دررسیدن به جواب بهینه می باشد.