سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مسیبی برزی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
محمدرضا چمنی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
میلاد لطیفی علویجه – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب

چکیده:

یکی ازروشهای بررسی جریان سیال و مشاهده پدیده ها در سازه های هیدرولیکی استفاده از روشهای عددی و دینامیک سیالات محاسباتی است با استفاده ازروشهای عددی امکان شبیه سازی جریان در سازه های هیدرولیکی امکان به سازی آنها فراهم می شود سازه های خروجی لوله به دلیل گستردگی استفاده از آنها نیاز به بهسازی دارند خارج شدن جریان آب از یک لوله مخصوصا با جریان فوق بحرانی می تواند مخرب باشد و در کانالها فرسایش ایجاد کند به همین دلیل جریان خروجی از یک لوله وارد سازه ای به نام سازه خروجی لوله می گرد د تا مقطع ان از دایره به مستطیل تغییر کرده و انرژی آن مستهلک گردد در مطالعات موجود سازه های خروجی لوله جریان فوق بحرانی و کانال قابل فرسایش است سازه خروجی لوله به منظور استفاده در شبکه جمع آوری رواناب سطحی باید تا حد امکان موثر ودارای اندازه ی کوچک باشد