سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه جمعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
منصور وفادوست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برجسته نگار دستگاهی است که افراد نابینا برای استفاده از کامپیوتر به آن نیازدارند این دستگاه نمایشگر بریل نیز نامیده م یشود عملکرد برجسته نگار به این صورت است که بنابه تقاضای کاربر اطلاعات موجود دررایانه به زبان بریل برروی سلولهای برجسته نگار نمایش داده می شود سلولهای موجود دربرجسته نگار طبق استانداد بریل هشت نقطه دارند که با برجسته شدن تعداد مشخصی از آنها یک کاراکتر قابل نمایش است برای برجسته شدن پینهای حس شونده از روشهای مختلفی استفاده می شود که هرکدام مزایا و معایب خاصی دارند کم هزینه ترین روش استفاده ازسلنوئید می باشد سلنوئید ها درصورتی که دائما جریان بکشند گرم می شوند و دقت کار دراثر بالا رفتن دما کم می شود درصمن سروصدایی که ایجاد می کنند ازاردهنده می باشد درروش ارایه شده یک مدار واسط طراحی گردیده که به واسطه آن ابتدا سلنوئید هایی که می بایست فرمان بگیرند یک لحظه فعال می شوند سپس توسط یک ضامن وضعیت قرارگرفتن سلنوئید ها حفظ می گردد دراین صورت بخاطر حفظ شدن موقعیت زباله سلنوئید ها توسط ضامن دیگرنیازی نیست سلنوئیدها جریان بکشند.