سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

نرگس خانلرزاده –
بابک یوسفی یگانه –
عیسی نخعی کمال آبادی –

چکیده:

طی یک دهه گذشته شاهد افزایش چشم گیر سهم مواد غذای ودارویی درعرصه تجارت بین المللی بودها یم دربسیاری مواقع شاهد توقف طولانی مدت این کالاها درسطوح مختلف زنجیره تامین تا رسیدن به دست مشتری نهایی هستیم لذا ممکن است خواص تاثیر گذار نظیر ویتامین های ضروری موجوددرماده غذای با گذشت زمان کاهش یابد و یا حتی هنگام تحویل به مشتری نهایی دچار فساد گردد این فساد کاهش موجودی ودرنتیجه افزایش کمبود درزنجیره تامین را بدنبال دارد از این رو ضروری است با بازنگریدرنوع بسته بندی چنین کالاهایی مدت زمان ماندگاری آنها را افزایش داد که درعمل با نام بسته بندی فعال شناخته می شود این نوع بسته بندی علیرغم کمک به کاهش نرخ فساد هزینه هایی را نیز به سیستم کنترل موجودی تحمیل می نماید درمطالعه اخیر با درنرظ گرفتن این هزینه ها و سایر پاارمترهای وابسته به بسته بندی فعال یک مدل ریاضی جهت بررسی رفتار تامین کننده و خریدار ارایه شده است.