سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نظیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد آبدیده – استادیار
محمد علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

عملیات حفارى یکى از پرهزینه ترین بخشهاى بالادستى در پروژ ه هاى مختلف نفت و گاز میباشد، از این رو یکى از اهداف اصلى در مهندسى حفارى، بهینه سازى عملیات و ابزارها برای کاهش زمان حفارى با روش های اقتصادی و در نتیجه کاهش هزینه ها می باشد. یکی از روش های مهم براى کاهش مدت زمان عملیات حفارى، بهینه سازى زمان تعویض مته فرسوده است که معمولاً توسط مهندسان مستقر در دفاتر پشتیبانى عملیات حفارى و یا روى دکل حفارى باید انجام شود. در این مقاله به توضیح روش محاسبات مهندسى و مزیت آن بر رو شهاى تجربى پرداخته شده و یک نمونه واقعى مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. این نمونه واقعى به خوبى نشان میدهد که با استفاده از بهینه سازى زمان تعویض مته در هر بار تعویض آن، میتوان چندین ساعت و در کل عملیات حفارى یک چاه یا مجموع هاى از چا هها تا چندین روز در عملیات حفارى صرفه جویى نمود که این صرفه جویی در زمان بدون بار مالی بوده و منجر به کاهش چشمگیر هزینه ها در طول عملیات حفاری خواهد شد.