سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفر محمدنوری – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود
صادق رحیمی شعرباف – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله مدلی برای بهترین رنگ آمیزی مسئله مینیمم مجموع رنگی گراف G=V,E با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح معرفی می شود و یکی از کاربردهای این نوع رنگآمیزی درمسئله زمان بندی امتحان که در آن زمان را با یک تابع عضویت خاص ارزش گذاری کردیم ارائه می شود که نتیجه رنگ آمیزی بیان شده برگزاری بهینه امتحانات مطابق با ارزش بندی تعریف شده را میدهد.