سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره حکیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مکاترونیک، قزوین، ایران
محمدرضا دلیری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، گروه بیوالکتریک، تهرا

چکیده:

براساس اهداف برنامه ریزی پنج ساله و همگام با سیاست های دولت و همچنین توصیه های سازمان جهانی گمرک بکارگیری فناوری های نوین برای گمرک ایران امری ضروری واجتناب ناپذیر است باتوجه به موقعیت جغرافیایی ایران از نظر دسترسی به دریا درشمال و جنوب و قرار گرفتن درکریدور های شمال – جنوب و شرق – غرب صنعت حمل و نقل خدمات جانبی آن درشمار بخشهایی از اقتصاد این کشور قرار میگیرند که سهم قابل توجهی درتولید و اشتغال ایفا می نمایند بنابراین علاوه براثرات مستقیم توجه به اثرات القایی غیرمستقیم آن و نقشی که درچرخه تولید و اشتغال ایفا می نماید نشان دهنده اهمیت این صنعت درمقایسه با بسیاری از بخشها و صنایع کشور میب اشد از این رو ضرورت هرتحقیقی که بتواند به گونه ای باعث افزایش سرعت سهولت یا قابلیت اطمینان این بخش شود مشخص می شود محمودی کشاورز حداد و فقیه جویباری ۱۳۸۴ دراین تحقیق بادرنظر گرفتن این اولویت ها و با رویکردی کاربردی روشی پیشنهاد می شود که با کمترین هزینه اجرایی و با بهره گیری از قوانین جاری حمل و نقل بهبود این موارد را درنودهای حمل و نقل میسر سازد