سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی کرباسیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
پژمان روحی – کارشناس ارشد HSE

چکیده:

رویکرد پیشگیری از خطا یکی از محورهای اصلی در ایجاد استقرار و بکارگیری سیستمهای مدیریتی درسازمان هاست اهمیت این موضوع در صنایعی پرمخاطره ای چون صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دوچندان می شود استانداردهایی همچون ISO,OHSAS18001,14001 و سیستم مدیریت HSE مطابق راهنمای OGP از شناسایی و ارزیابی ریسک به عنوان بخشهای کلیدی پیش برنده ی سازمان و تعیین اهداف استراتژیک یاد می کنند به همین منظور در بخشهای توزیع سوخت فسیلی همچون شبکه های گازرسانی به ارایه ی روش هایی جهت ارزیابی ریسک و تقسیم بندی فاکتورهای مورد استفاده ی ارزیابی می پردازیم .