سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نغمه میراب – دانشجوی کاشناسی ارشد پخش مهندسی مواد – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمد حسین پایدار – دانشیار بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیق حاضر با توجه به لزوم رویکرد به تولید انرژی های تجدید پذیر پر انجام پذیرفته است. در این خصوص استفاده از پیل های سوختی اکسید جامد یکی از روشهای شناخته شده و با بازده انرژی مطلوب می باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است نیم سلی از یک پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیتی با قابلیت هدایت یون هیدروزن بر پایه ترکیبی از سریت باریم با فرمول شیمیایی BZCY7 BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3 ساخته و فرایند تولید آن بهینه گردد. بر این اساس از ساده ترین روش تولید پودر یهنی سنتز در حالت جامد که به مواد اولیه ارزانتر نیاز دارد و به منظور ساخت از روش بسیار ساده و ارزان پرس خشک استفاده گردید. آنالیز پراش برتر X و تصاویر SEM جهت بررسی مشخصه های پوردهای سنتز شده و شرایط اتصال لایه ها در نیم سل مورد استفاده قرار گرفت.