سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی شریف دینی – کارشناس ارشد عمران موسسه عمران

چکیده:

تونل فضیلت بخشی از پروژه بزرگراه ۱/۸ کیلومتری فضیلت بوده که شهرک سعدیه شیراز را به بلوار سرداران این شهر وصل می کند این تونل با طول ۵۴۰ متر و مقطع حفاری ۱۹۵ متر مربع یکی از بزرگترین تونلهای بزرگراهی در خاورمیانه است که درزمینهای مارنی با مقاومت پایین در حال اجراست مبنای طرح پیشنهادی و روش اجرای این تونل براساس روش NATM قرار داده شده است سازه نگهبان این تونل ترکیبی از شاتکریت ، لتیس گیردر و راک بولت بوده و پوشش نهایی آن از بتن مسلح در جا به ضخامت میانگین ۷۰ سانتی متر تشکیل می شود با توجه به نسبت پایین مقاومت توده سنگها به تنشهای برجای منطقه و وقوع ریزشهای متوالی درهنگام حفر تونل کنترل مقادیر بالای همگرایی تونل و جلوگیری گسترش زون پلاستیک از چالشهای عمده درساخت این تونل بزرگ مقطع بود