سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی وهابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز بختیاری نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالفضل صورتگر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داوود طغرایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با پیشرفت روش های برنامه ریزی ریاضی و تکنولوژی رایانه و کاهش هزینه عملیات، تلاش زیادی در زمینه طراحی بهینه سازه های مهندسی بوسیله روش های برنامه ریزی ریاضی انجام گرفته است. لذا از نظر تاریخی میل به کم کردن وزن سازه بدون تاثیر نامطلوب بر رفتار آن به خصوص در کاربردهای حساس عامل مهمی د پیشرفت روش های طراحی بهینه سازه ها بوده است. بنابراین در مقاله حاضر به بررسی روش های مختلف حل مسائل بهینه سازی غیر خطی پرداخته شده است. روش بهینه سازی بیان شده براساس نتایج روش کمپلکس، جستجوی دیکو توماس و فیبونانچی مطرح شده است. درک روش بهینه سازی و شیوه انتخاب یک طول گام مناسب در روش بیان شده الزامی و از دیدگاه محاسباتی کارایی مهمی دارد. با استفاده از نتایج به دست آمده، روش هایی برای تحلیل حساسیت بسط یافته عنوان شده اند که تغییراتی اساسی در قیدهای متغیرهای پایه ای مسئله مانند حساسیت، دقت و زمان در مقایسه با روش موجود در بهینه سازی را ایجاد می کنند.