سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فائزه پورآهنگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
محمدامین ثباتی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

سنتز فیشرتروپش در سالهای اخیر به عنوان یک فرایند مهم شیمیایی برای تبدیل گاز سنتز به سوخت های مایع با ارزش مورد توجه قرار گرفته است. در دسترس بودن فراوان گاز طبیعی و افزایش تقاضا برای الفین ها ،دیزل ها و واکس ها منجر به علاقه مندی بیشتری نسبت بهتوسعه این فرایند شده است. در این مطالعه یک مدل گزینش پذیری محصول همراه با هیدرودینامیک راکتور ستون حبابی دوغابی برای پیش بینی توزیع محصولاتی مانند الفین ها وپارافین ها به کار برده شد. نتایج مدل سازی نشان داد که پارامتر های مختلفی مثل دما، فشار عملیاتی، ماندگی کاتالیست و سرعت ظاهری گاز روی میزان تبدیل گاز سنتز و توزیعمحصولات هیدروکربنی اثر می گذارند. از آن جایی که بهینه سازی محصولات سنتز فیشر تروپش کمک شایانی به کاهش هزینه های مرتبط با واحدهای صنعتی می کند، لذا در ای نمطالعه بهینه سازی محصولات هیدروکربنی به منظور رسیدن به بهترین شرایط عملیاتی، با الگوریتم ژنتیک انجام شده است. شرایط بهینه برای به حداکثر رساندن محصولات به کمک این الگوریتم محاسبه شد