سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عبدالهی – لیسانس مهندسی برق – رئیس اداره تعمیرات تجهیزات الکتریک – دبیر کمیته انر
محمدرضا عبداللهی – عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی کیهان الکتریک سپاهان

چکیده:

به منظور پایش وضعیت و افزایش راندمان در نیروگاهها بایستی اقداماتی در خصوص برآورد و بهینه سازی مصرف داخلی یک واحد بخار ، اندازه گیری پارامترهای گوناگون نظیر توانهای ورودی و خروجی و رسم منحنی های مربوطه در بارهای مختلف ، روند تغییرات و میزان تولید ناخالص ، مصرف داخلی و درصد آن انجام گردد. افزایش راندمان نیروگاهها به دلایل الزامات قانونی ، مسائل اقتصادی و زیست محیطی یک ضرورت ملی است. سوخت مصرفی در نیروگاهها گاز طبیعی ، مازوت و گازوئیل است که به عنوان نمونه بیش از ۳۰ درصد گاز طبیعی مصرفی کشور مربوط به نیروگاهها بوده و پتانسیل صرفه جویی در کشور روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گازطبیعی می شود که کاهش مصرف انرژی در کشور را به دنبال دارد. بر همین اساس و در راستای افزایش بهره وری انرژی انجام اقداماتی نظیر: تعمیرات پیشگیرانه ، پایش وضعیت در نیروگاهها به عنوان یک واحد تولیدی و تاثیرات ثانوی آنها بر شدت انرژی (شدت انرژی برابر است با نسبت میزان مصرف انرژی بر تولید ناخالص ) الزامی بوده و می توان با استفاده از راهکارها و تکنیکهای CM نظیر ترموگرافی ، آنالیز جریان ، آنالیز روغن ، سنجش ارتعاشات و … گامهایی در جهت اهداف فوق برداشت که در این مقاله کاربردهای کلیدی از فن آوری ترموگرافی و تاثیرات ثانوی آن بر افزایش ضریب آمادگی تولید و راندمان ، کاهش خروجهای اضطراری ، افزایش قابلیت اطمینان ، کاهش سوخت و مصارف داخلی بررسی خواهد شد.