سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرآیندهای
فرزاد داوردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرآیندهای
فاطمه اویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی پیشرفته، دانشکد
محمداحسان همزه ئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرآیندهای

چکیده:

در این مقاله ابتدا توزیع دما پره حرارتی در محیط MATLAB مدل سازی شده است. مدل سازی انجام یافته در این مقاله برای یک پره حرارتی با سطح مقطع دایره ای و پروفایلی به فرم است. سپس با روش Hook-Jeeves شیب انحنای پره حرارتی را بهینه سازی کرده و مقدار بهینه برای پارامتر n در حالت دارای انحناء برابر شده با ۵۸۶۷/۱۵n = و مقدار بازده حرارتی پره نیز در این حالت و با در نظر گرفتن انحنا برابر با ۹۶۴۸۳/۰شده-است. مشاهده می شود که با در نظر گرفتن انحنای پره در مدلسازی، بازده حرارتی پره افزایش می یابد. به طور کلی با افزایش مقدار n، بازده پره حرارتی نیز افزایش می یابد. در ابعاد بزرگتر پره مقدار افزایش بازده حرارتی با در نظر گرفتن انحنا به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد که این امر نشان دهنده ی این مهم است که در نظر گرفتن انحنا، در ساخت پره هایی به شکل مخروطی، در پروژه های صنعتی علاوه بر کاهش میزان مواد اولیه مصرفی برای ساخت پره، بازده حرارتی آن را نیز افزایش دهد