سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور محی الدین قمشه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
تقی هادی اعظم – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران- هسا- اصفهان

چکیده:

این مقاله به موضوع بهینه سازی تک هدفه و دو هدفۀ وزن و خیزبرای پوسته قطاع استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با تسمه های طولی و حلقوی، میپردازد. پوسته در چهار لبه خود بر روی تکیه گاه-های ساده قرار دارد، و بار عرضی از نوع فشار یکنواخت بر آن اعمال شده است. جنس تقویت کننده ها نظیر جنس پوسته و با چیدمانی یکسان با آنها میباشد. از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی وزن و خیز استفاده گردیده است. بدین منظور وزن و خیز پوسته به عنوان توابع هدف و معیار تنش تسای- وو به عنوان قید مساله بهینه سازی در نظر گرفته شده است. پارامترهای طراحی مورد بررسی عبارتند از درصد حجمی و زاویۀ الیاف، تعداد و ضخامت لایهها، تعداد تقویتکنندههای طولی و حلقوی، و ارتفاع تقویتکنندهها. برای چهار نوع ماده کامپوزیت این بهینه سازیها به دو صورت تک هدفه برای وزن و خیز، و دو هدفۀ هم زمان وزن و خیز انجام شده و نتایج بهینه سازی برای کلیۀ موارد بدست آمده است