سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نیکجوفر – کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمدتقی اعلمی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به گسترش شهرنشینی و ایجاد شهرکهای جدید و گسترش شبکه های توزیع آب کاهش هزینه اجرایی این شبکه ها مهم خواهد بود با توجه به اینکه تامین فشار مناسب آب درمحلهای مصرف از اصول مهم طراحی شبکه های توزیع آب می باشد بهینه سازی هزینه اجرای این شبکه ها بدون درنظر گرفتن مساله فشار قابل اجرا نخواهند بود دراین تحقیق ابتدا شبکه توزیع آب مطالعه موردی سهند با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو معیاره با دو هدف حداقل سازی هزینه و حداکثرسازی فشار بهینه سازی شده و نقاط غیرمغلوب پارتو بدست آمد. و با استفاده از تئوری بازیها روش مساحتهای یکنواخت نقطه بهینه طراحی مشخص و راه حل متناظر با آن نقطه توسط یک نرم افزار حل هیدرولیکی شبکه (WaterGEMS شبیه سازی شده است.