سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زمانی – کارشناسی برق گرایش کنترل ، کارشناس برق گروه پیل سوختی ، مرکز تحقیقات م
مهران حبیبی – کارشناسی ارشد برق گرایش کنترل ، کارشناس برق گروه پیل سوختی ، مرکز تحقی
هادی گورابی – کارشناسی برق گرایش قدرت ، کارشناس برق گروه پیل سوختی ، مرکز تحقیقات مه
باقر فقیه ایمانی – کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی ، مدیر گروه پیل سوختی ، مرکز تحقیقات مه

چکیده:

اندازه گیری دما و کنترل آن یکی از بخش های مهم در حین بهره بداری از پیل سوختی برای عملکرد بهینه ی آن است. در پیل های سوختی پلیمری اندازه گیری دما شامل اندازه گیری دمای هیدروژن ، هوا و همچنین خنک ساز در فاز گاز یا مایع می باشد. علیرغم اهمیت این موضوع تابحال الگوی خاصی در مورد نحوه ی اندازه گیری دما و ساختار مناسبی برای آن توسط محققین حوزه ی فناوری پیل سوختی پلیمری ارائه نشده است. در این مقاله سعی بر آن شده است تا با بررسی عملکرد ترموکوبل و دماسنج PT100 در اندازه گیری دمای پیل سوختی پلیمری ۵ کیلو وات ساخته شده توسط مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان یک ساختار جدید و مناسب بای اندازه گیری دمای سیال ها در پیل سوختی پلیمری ارائه شود.