سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم حائری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شه
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

یکی از معایب اصلی آلومینیوم ۳۵۷ ریختگری شده شکست های متناوب ناشی از تنش های کششی ودرصد کل ازدیاد طول زیر حداقل میزان تنش کششی است.عملیات حرارتی های متفاوتی برای مطالعه اثر تنوع پارامترها بر روی خواص مکانیکی و در پی آن کاهش یافتن میزان شکست در مراحل مختلف طراحی شده است. در این تحقیق تاثیر عملیات پیر سازی بر روی خواص مکانیکی آلیاژ ۳۵۷ ریختگری شده بااستفاده از تست سختی و آزمون کشش مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی این تحقیق فراهم نمودن عملیات حرارتی مناسب برای به حداقل رساندن ناتوانی های کششی آلیاژ ۳۵۷ است. نتایج نشان داد که بهترین درجه حرارت انحلال و زمان نگهداری برای این آلیاژ به ترتیب ۵۶۰ و ۸ ساعت است. بهترین سختی و استحکام بعد از عملیات پیرسختی برای آلیاژ فوق اشباع در دمای ۱۶۰بدست آمد.