سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شهابی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمد تقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
بهرام نیکفرجام – موسسه آموزش عالی آیندگان

چکیده:

در این مقاله رونوشت قوی مسائل عدم قطعیت که شامل ماتریس ضرایب نا قطعی،متعلق به مجموعه ی عدم قطعیت داده شده ی U با یک نرم دلخواه را مطرح کرده،سپس رو نوشت آن دسته از مسائل عدم قطعیت را وقتی این ضرایب نا قطعی در بازه ای خاص مقدار می گیرد را بیان می کنیم و مسائل عدم قطعیت بن _تال و نیمروفسکی (۲۰۰۱)،وقتی از انحرافات از ضرایب ناقطعی که در مجموعه ی محدبی قرار دارند،ایجاد می شود را بیان می کنیم و همچنین نرم دوال مسایل بهینه سازی محدب نا قطعی که شامل نرم داده شده می باشد را پی ریزی می نماییم.