سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد قنبری وندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش عمران
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف اصلی از بهینه سازی سازه ها، به حداقل رساندن وزن سازه با توجه به محدودیت های طراحی م یباشد. در این مقاله از الگوریتم جستجوی گرانشی برای کمینه ساختن وزن خرپاهای فضایی استفاده شده است. الگوریتم جستجوی گرانش GSA)الگوریتم جدیدی است که با الهام از قوانین موجود در طبیعت طراحی شده و عامل های جستجوگر مجموعه ای از اجرام می باشند. برای بررسی کارایی الگوریتمGSA در ایجاد طرح بهینه برای خرپاهای فضایی، دو مثال مورد مطالعه قرار گرفته است. مقایسه GSA با نتایج حاصل از الگوریتم های بهینه سازی دیگر، مطابق با تحقیقات گذشته، نشان می دهد الگوریتمGSA یک روش بهینه سازی قوی برای سازه هاست