سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول دانشفراز – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
حسن اصولی – مدرس گروه انتقال آب مرکز آموزش عالی شهید سرداری تبریز
مهدی ماجدی اصل – مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

چکیده:

حفظ آب و خاک به عنوان سرمایه های بسیار ارزشمند برای هر کشور اهمیت فراوان دارد. رسوبگذاری در مخازن سدها فرآیندی است که به عوامل و خصوصیات مختلف درحوضه های آبخیز سدها مانندخصوصیات هیدرولوژیکی، اقلیمی، خاکشناسی، زمین شناسی و پوشش گیاهی بستگی دارد . مقدار رسوبگذاری ویژه سالانه در مخزن سد بر حسب مساحت حوضه ، شیب متوسط، درصد خاک لخت ، متوسط حجم روان آب و ظرفیت مخزن محاسبه می شود. مطالعه رسوبگذاری در مخزن یکی از مهمترین مراحل مطا لعات سد سازی است که معمولاً این مطالعه برای بررسی مقدار رسوب در مخزن و نحوه توزیع آن انجام می گیرد. بر اساس تحقیقات انجام شده رسوبگذاری در مخازن سدهایی که ۵ تا ۸ سال از عمر مفید آنها می گذرد، به وضوح قابل مشاهده بوده و با عملیات نقشه برداری در مخزن و اندازه گیری عمق رسوب, حجم رسوبات بر جای مانده محاسبه می شود . با گذشت زمان و ادامه رسوبگذاری ,از حجم مفید مخزن کم شده و عمر مفید مخزن را کاهش می دهد. همچنین افزایش ضخامت رسوبات در مخزن اختلالاتی در تأسیسات آبگیری سد ایجاد می کند. بنابراین هر مطا لعه و تحقیق جدید در مورد رسوبگذاری در مخزن سد موجب افزایش دقت طراحان در برآورد مقدار رسوبگذاری در مخزن شده و احتمال موفقیت طرحهای سد سازی را افزایش می دهد. در این تحقیق بهینه سازی حوضه آبریز سد ماکو جهت کنترل فرسایش بررسی گردیده و پیشنهادات لازم ارائه شده است.