سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری های زیست م
آزاده اسلامی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب، شرکت مهندسی مشاور سازآب پرد
ژیلا سالاری – کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر فرایند الکتروکواگولاسیون بر روی حذف کدورتCODدترجنت و فسفات ازپساب کارواش با استفاده از الکترودهای آلومینیوم است. این بررسی یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهیاست که به شکل پایلوت انجام شده است. الکترودها به روش دو قطبی به یک منبع تغذیه به منظور تبدیل جریان برق متناوب به مستقیم متصل شدند. پارامترهای اجرایی از قبیلpHاولیه محلول ( ۷،۳ و ۱۱ )، ولتاژ ۳۰،۲۰،۱۰ولت) و زمان الکترولیز ( ۶۰،۳ ۹۰ دقیقه) و با فواصل میانی ۲ سانتی متر، بررسی شد. نتایج نشان داده که به غیر ازCODکه بیشترین راندمان حذف را درpHاسیدی دارد، سایر پارامترها درpHخنثی عملکرد بهتری دارند. افزایش ولتاژ در کارایی فرایند حذف اثر مثبت دارد. حذف تمامی پارامترها در مدت زمان ۹۰ دقیقه به حداکثر میزان خود رسیده است. در مجموع می توان گفت که انعقاد الکتریکی یک روش مطمئن، قابل انعطاف، سریع و موثر در تصفیه پساب کارواش می باشد.