سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان دانش نیا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
مهرداد نصرت الهی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
مهرزاد نصیریان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق الکترونیک
سیدمحمدمهدی دهقان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجتمع دانشگاهی برق الکترونیک

چکیده:

در حال حاضر زمانبندی مدهای کاری و نوشتن سناریوی عملیات با در نظرگرفتن شرایط محیطی، به صورت خودکار روی بورد ماهواره یکی از مسائل مورد توجه متخصصان است. در راستای ایجاد قابلیت تولید سناریوی پرواز برای ماموریتهای ارسال شده از ایستگاه زمینی و یا ماموریتهایی که به صورت خودکار تولید میشود، پیشبینی روی بورد زمان و پریود زمانی رسیدن به ایستگاه با نقطهی عکسبرداری ضرورت مییابد. هدف این مقاله ارائهی روابط مورد نیاز، الگوریتم و مدل سازی محاسبات پیشبینی زمان، به کمک اطلاعات دو خطی ماهوارهTLE) حرکت متوسط ماهواره Mean motion و روش ریشهیابی مرتب است. این ایده برای کاهش حجم محاسبات روی بورد مورد نیاز برای پیشبینی زمانهای طلوع و غروب ماهواره برای نقاط روی زمین ارائه شده است. به این صورت وابستگی ماهواره به ایستگاه زمینی کمتر شده و به بهینهسازی زمانبندی و نوشتن سناریوی عملیات به صورت خودکار روی ماهواره کمک میشود